Program do projektowania instalacji elektrycznych

Program do projektowania instalacji elektrycznej od IGE+XAO

Programy do projektowania instalacji elektrycznych zaczęły powstawać w latach 90 tych. Wcześniej używano zwykłych programów graficznych.

Istotną sprawą w tego rodzaju programach jest zarządzanie warstwami oraz skalą. Wynika to z norm budowlanych.

Dopuszczalne skale rysowania to 1:100, 1:50 czasem 1:20. Co do warst, program musi zarządzać warstwami z podkładem budowlanym, instalację elektryczną, istalacją wodną, instalacją przeciwpożarową itd..

Przykład instalacji elektrycznej

Rysunek instalacji elektrycznej

Ten wymóg także wynika z norm, zwłaszcza z norm o minimalnych bezpiecznych odległościach pomiędzy instalacjami oraz obiektami.

Konieczne jest także zarządzanie poziomami montażowymi dla instalacji elektrycznej. Program powinien także umożliwiać przeliczenie długości przewodów instalacyjnych oraz elementów typu gniazdka, rozdzielnica, punkty świetlne. Umożliwia to oszacowanie kosztów instalacji elektrycznej.

Koniecznym elementem projektu instalacji elektrycznej jest schemat jednokreskowy oraz schematy sterowania ośwwietleniem, jeśli działanie oświetlenia ma być uzależnione od pory dnia i godzin pracy. Prezentacja prowadzenia tras kablowych, przewodów, zabudowy aparatów elektryczych itd. na podkładach budowlanych musi być wykonana zgodnie z normami.

Oznaczenia rodzajów tras (w korytkach, w ścianie, na uchwytach itd.) muszą być zgodne z normami. Specyfiką projektów instalacji elektryczej jest używanie wielu formatów rysunków, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i widoczności.

A więc używane są formaty A0, A1, A2. Rzadko można użyć formatu A3, ponieważ nie będzie można zmieścić rysunku w odpowiedniej skali.

Dlatego zakupując program do projektowania instalacji elektrycznej, trzeba dobrze sprawdzić możliwości oprogramowania.

W tym przypadku, program powinien dawać możliwość zakładania nowych arkuszy formatowych na A0, A1 i A2.

Następnie powinien umożliwiać zapisanie w pliku pdf lub dwg. Projektant będzie mógł wydrukować projekt w agencji graficznej, bowiem rzadko zdarza się, aby projektant posiadał drukarki lub plotery umożliwiajkące takie wydruki.

Program do projektowania instalacji elektrycznej mógłby także posiadać moduły do obliczeń obciążenia danej gałęzi i ostrzegać przed możliwością przeciążenia danego obwodu, aby pomóc w doborze zabezpieczeń. Oczywistością jest także, że program powinien umożliwiać import plików dwg wraz z ich obróbką i skalowaniem.

Elektryk nie powinien sam rysować podkładu budowlanego. Powinien go otrzymać od architekta.