Rysowanie schematu elektrycznego

Rysowanie schematu jest popularnym określeniem związanym z projektowaniem schematów elektrycznych oraz automatyki i pomiarów.

Rysowanie sprowadza się obecnie do używania programów do rysowania schematów elektryki i automatyki.

Wstawianie połączeń w SEE Electrical

Sama technika rysowania schematu sprowadza się do wstawiania odcinków połączeń, symboli elektrycznych, symboli automatyki, symboli PLC, zacisków i opisywania tych elementów zgodnie z zasadami oznaczania. Zasady rysowania schematów określone są w normach projektowych.

Różne programy oferują różne sposoby rysowania. Zazwyczaj połączenia i symbole są wstawiane w rastrze lub siatce lub kroku.

Krótki film o symbolach dostępnych w SEE Electrical

Wstawiane symbole rozcinają połączenia. Końcówki symboli są opisywane automatycznie na podstawie dobranego kodu katalogowego lub ręcznie.

Oznaczenia symboli nadawane są nie zwykłym tekstem lecz poprzez wypełnienie atrybutu związanego z symbolem..

Jest wiele rodzaju rysunków elektrycznych, które składają się na projekt: schematy zasadnicze, listwy montażowe, pulpity i rozdzielnice, plany instalacji elektrycznych i teletechnicznych itd..

Trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę,aby podjąć się rysowania schematów..

Jednak obecnie dostępne są programy oferujące bardzo bogate biblioteki symboli oraz przykłady projektów. Jest to duże ułatwienie.

Najlepiej dostosowanym do tego celu wyborem jest program do rysowania schematów SEE Electrical.