SEE Electrical - Parametry projektu


Struktura projektu


 1. Strona tytułowa
  1. 0001 SEE Electrical V8R1
 2. Schematy zasadnicze
  1. 0001 Schemat sterowania - Silnik M1.
  2. 0002 Schemat sterowania - Silnik M2.
 3. Plany instalacji
  1. 0001 Schemat instalacji oświetlenia.
 4. Zabudowa aparatury
  1. 0001 Rozmieszczenie aparatów w szafie
 5. Zestawienie dokumentów
  1. 0001
 6. Zestawienie aparatury
  1. 0001
  2. 0002
  3. 0003
 7. Zestawienie zacisków
  1. 0001 X1
  2. 0002 X2
  3. 0003 X3
 8. Zestawienie kabli
  1. 0001
 9. Zestawienie żył kabli
  1. 0001
 10. Zestawienie materiałów
  1. 0001
  2. 0002
 11. Listwy zaciskowe Matrix
  1. 0001 X1, X2, X3
 12. Diagramy podłączeń symboli
  1. 0001
  2. 0002
  3. 0003